Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej
Inter-Poż Sp. Z.o.o
ul. Bieżanowska 107a, 30-826 Kraków

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej „INTER – POŻ” Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej 107a. Działa od 2000r zajmuje się kompleksową ochroną w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych wszystkich typów obiektów.

DANE ADRESOWE

ul. Bieżanowska 107a,

30-826 Kraków

TEL.

(0-12) 658 73 48

FAX.

(0-12) 658 89 33

e-mail: biuro@interpoz.pl

OFERTA

 • Instalacje SAP

  Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru ( SAP ), umożliwiają wykrycie pożaru w początkowej jego fazie, jeszcze przed pojawieniem się otwartego ognia. Dzięki instalacji można szybko i precyzyjnie zlokalizować zagrożenie, wskazać miejsca jego powstania, powiadomić o niebezpieczeństwie najbliższe otoczenie, a przez system monitoringu pożarowego państwową straż pożarną, często również automatycznie uruchomić urządzenia gaszące za pomocą centrali sterowania gaszeniem.

 • Systemy monitoringu pożarowego

  System DGG-16K jest atestowanym w Polsce system transmisji alarmów pożarowych. Posiadający Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 1207/2012 oraz Certyfikat CE nr 1438/CPD/0261.Został on specjalnie opracowany dla potrzeb monitoringu pożarowego zgodnie z wymaganiami Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komendy Głównej PSP.

 • Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

  Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest systemem ratującym ludzkie życie. DSO pozwala przekazywać komunikat w przypadku pożaru lub innego zagrożenia w sposób automatyczny (po otrzymaniu sygnału sterującego z Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru) do zagrożonych pożarem stref w obiekcie, dzięki czemu umożliwia sprawną ewakuację.

 • Instalacje tryskaczowe

  Instalacje tryskaczowe są najbardziej powszechnymi stałymi wodnymi instalacjami gaśniczymi. Instalacje tryskaczowe są instalacjami samoczynnymi zbudowanymi z urządzeń gaśniczych, które wykrywają, sygnalizują i gaszą pożary w chronionych strefach pomieszczeń.

 • Oddymianie

  System oddymiania chroni życie i mienie ludzkie. Brak możliwości doprowadzenia świeżego powietrza i równocześnie brak możliwości odprowadzania ubocznych produktów spalania z obiektu uniemożliwia przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i ucieczkę ludzi z zagrożonego miejsca.

 • Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych.

 • Aerozole Gaśnicze

  Aerozole Gaśnicze to najlepszy sposób gaszenia pożarów w branży energetycznej, IT, oraz innych branżach przemysłu gdzie nie można zastosować konwencjonalnych metod gaśniczych tj. woda czy proszki gaśnicze.

 • System Oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego

  Instalacje oświetlenia awaryjnego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, co powoduje, że ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodność, obwarowane są wieloma powiązanymi ze sobą normami. Dotyczy to zarówno przepisów określających ich własności funkcjonalne, jak i parametry oświetleniowe czy elektryczne.

 • Systemy monitoringu wizyjnego

  Systemy monitoringu wizyjnego to coraz częściej używane narzędzia wykorzystywane przez ochronę i służby mundurowe. Montowane w zakładach, na ulicach miast i w domach prywatnych wspomagają człowieka w momentach kiedy trzeba zobaczyć coś czego oko ludzkie nie jest w stanie dostrzec lub przywrócić zarejestrowane obrazy.