Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej
Inter-Poż Sp. Z.o.o
ul. Bieżanowska 107a, 30-826 Kraków

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej „INTER – POŻ” Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej 107a. Działa od 2000r zajmuje się kompleksową ochroną w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych wszystkich typów obiektów.

DANE ADRESOWE

ul. Bieżanowska 107a,

30-826 Kraków

TEL.

(0-12) 658 73 48

FAX.

(0-12) 658 89 33

e-mail: biuro@interpoz.pl

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

urzadzenie transmisji

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest systemem ratującym ludzkie życie. DSO pozwala przekazywać komunikat w przypadku pożaru lub innego zagrożenia w sposób automatyczny (po otrzymaniu sygnału sterującego z Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru) do zagrożonych pożarem stref w obiekcie, dzięki czemu umożliwia sprawną ewakuację. Komunikaty nadawane z dźwiękowego systemu ostrzegawczego mogą być odtwarzane z nagranych komunikatów lub na żywo - przez ogłaszanie komunikatów przez kierującego akcją ratowniczą, przeprowadzaną przez straż pożarną lub upoważnionego operatora systemu.

DSO ma szereg zalet w porównaniu z innymi urządzeniami sygnalizacji dźwiękowej, takimi jak syreny, buczki, gongi. Ze względu na pośpiech i coraz bardziej hałaśliwe otoczenie ludzie nie reagują na sygnały dźwiękowe emitowane przez sygnalizatory akustyczne. Zwracają natomiast znacznie większą uwagę na informacje przekazywane w formie komunikatu słownego.

DSO służy do ostrzegania przed różnymi rodzajami zagrożeń, nie tylko przed pożarem, ale także np. atakiem terrorystycznym. Dodatkowo DSO oprócz swej podstawowej funkcji - przekazywania komunikatów ewakuacyjnych i alarmowych - może być wykorzystywany jako system Public Address. Tak więc może służyć zarówno bezpieczeństwu, jak i rozrywce.

Główną zaletą przekazywanej informacji jest jej treść. DSO umożliwia operatorowi np. poinformowanie ludzi, aby opuścili budynek wyjściami zachodnimi (podając bardzo dokładnie, o które wyjścia chodzi), jeśli zagrożenie wystąpiło w jego wschodniej części. Operator może np. poinstruować ludzi, aby oddalili się od okien, w przypadku podłożenia bomby, albo żeby pozostali w miejscu, jeżeli klatki schodowe są przepełnione. Taką informację operator może przekazać nawet po rozpoczęciu ewakuacji. Kolejną zaletą systemu jest więc jego duża elastyczność.

Budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Firma Inter-poż zajmuje się pełnym zakresem wykonawstwa oraz serwisu systemów DSO