Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej
Inter-Poż Sp. Z.o.o
ul. Bieżanowska 107a, 30-826 Kraków

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej „INTER – POŻ” Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej 107a. Działa od 2000r zajmuje się kompleksową ochroną w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych wszystkich typów obiektów.

DANE ADRESOWE

ul. Bieżanowska 107a,

30-826 Kraków

TEL.

(0-12) 658 73 48

FAX.

(0-12) 658 89 33

e-mail: biuro@interpoz.pl

O NAS

Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej „INTER – POŻ”® Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej 107a , zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000003970 , zajmuje się kompleksową ochroną w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych wszystkich typów obiektów.
Spółka INTER - POŻ prowadzi działalność od 2001r., zatrudnia 25 osób.

Firma „INTER – POŻ”® oferuje pełny zakres usług począwszy od :

 • Projektowania i montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru
 • Monitoringu pożarowego do PSP
 • Projektowania i montażu systemów oddymiania
 • Remontów i konserwacji instalacji sygnalizacji alarmu pożaru
 • Montażu , remontów i konserwacji instalacji wczesnej detekcji dymu VESDA
 • Konserwacji i naprawy instalacji tryskaczowej
 • Montażu i konserwacji systemów gaśniczych gazowych oraz aerozolowych
 • Konserwacji systemów detekcji gazów
 • Sprzedażą , remontem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Projektowaniem , montażem i konserwacją oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Montażu i konserwacji systemów kontroli dostępu
 • Montażu i konserwacji systemów telewizji przemysłowej, dozorowej
 • Montażu drzwi i ścian ognioodpornych
 • Wykonywanie przepustów ognioochronnych
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego


Pragniemy poinformować Państwa , że posiadamy stosowne uprawnienia , certyfikaty oraz autoryzacje :

 1. POLON – ALFA na montaż i serwis systemów detekcji pożaru
 2. BOSCH Security na montaż i serwis systemów detekcji pożaru
 3. HONEYWELL na montaż i serwis systemów detekcji pożaru
 4. UTC Fire&Security na montaż i serwis systemów detekcji pożaru
 5. ESSER by Honeywell na montaż i serwis systemów detekcji pożaru
 6. VISION Polska na montaż i serwis systemów bardzo wczesnej detekcji pożaru
 7. MERCOR SA na montaż systemów oddymiania
 8. D+H Sp. z o.o. na montaż i serwis systemów oddymiania
 9. NUUXE – aerozole gaśnicze, budowa i montaż
 10. Umowa z Państwową Strażą Pożarną na prowadzenie monitoringu pożarowego w powiatach: krakowskim, miechowskim, brzeskim
 11. Certyfikat CNBOP na urządzenia i system transmisji alarmów pożarowych DGG-16Z
 12. Zezwolenie Nr D-14545 Państwowej Agencji Atomistyki na obrót i magazyn izotopowych czujek dymu.
 13. Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej
 14. Uprawnienia Izby Rzeczoznawców SITP do projektowania instalacji detekcji pożaru
 15. Licencja MSWiA nr L-0177/07 w zakresie technicznej ochrony mienia
 16. Certyfikat jakości ISO 9001:2008

Z wyrazami szacunku