Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej
Inter-Poż Sp. Z.o.o
ul. Bieżanowska 107a, 30-826 Kraków

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej „INTER – POŻ” Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej 107a. Działa od 2000r zajmuje się kompleksową ochroną w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych wszystkich typów obiektów.

DANE ADRESOWE

ul. Bieżanowska 107a,

30-826 Kraków

TEL.

(0-12) 658 73 48

FAX.

(0-12) 658 89 33

e-mail: biuro@interpoz.pl

Aerozole Gaśnicze

Aerozole Gaśnicze to najlepszy sposób gaszenia pożarów w branży energetycznej, IT, oraz innych branżach przemysłu gdzie nie można zastosować konwencjonalnych metod gaśniczych tj. woda czy proszki gaśnicze.

Aerozole sprawdzają się w ochronie drogiego sprzętu, gdyż nie stwarzają ryzyka jego uszkodzenia. Są również bezpieczne dla przebywających w rejonie pożaru ludzi.

Aerozole mogą być częścią stałego systemu gaśniczego lub działać na zasadzie gaśnicy.

Generatory Aerozolu Gaśniczego mogą być częścią systemu przeciwpożarowego lub stanowić samodzielne urządzenie gaśnicze. Aerozole gaszą pożary:

 • grupy B
 • grupy C
 • grupy F
 • grupy A (Skuteczność gaśnicza potwierdzona dla:. akrylo-nitrylo –butadieno styrenu (ABS), polimetakrylanu metylu (PMMA), polipropylenu (PP), płyt paździ erzowych laminowanych, płyt pilśniowych (MD F), sklejki, styropianu. (CNBOP - sprawozdanie z badań Nr 2816/BT/06 )
 • urządzeń elektrycznych pod napięciem do 36 kV

Dotychczas środki gaśnicze wykorzystywały do gaszenia pożarów zasadę obniżenia temperatury źródła pożaru (woda), albo odcięcia dostępu tlenu (proszki) lub znaczne obniżenie jego stężenia (gazy).

Zasada działania Aerozoli Gaśniczych jest inna, opiera się na przerwaniu łańcucha reakcji fizyko-chemicznych spalania, poprzez związanie wolnych rodników palenia z wysoce wydajnym i efektywnym aerozolem gaśniczym powstałym z przekształcenia materiału stałego. Metoda ta nie zmniejsza poziomu tlenu w powietrzu oraz pozostawia śladową ilość zanieczyszczeń.

Generatory można stosować do gaszenia miejscowego jak i przez całkowite wypełnienie – Total flooding.

Uruchomianie generatorów może nastąpić poprzez:

 • Automatycznie:
 • od czujek umieszczonych w strefach koincydencyjnych
 • od detektorów ampułkowych
 • od przewodów termoczułych
 • Ręcznie:
 • od przycisków uruchomienia

Zalety:

 • prosta i szybka instalacja
 • nie powodują zniszczeń ani zanieczyszczenia gaszonych urządzeń i pomieszczeń
 • są bardziej efektywne i wydajne niż konwencjonalne i gazowe systemy gaśnicze
 • posiadają w pełni automatyczny i niezależny system detekcji i aktywacji (możliwość aktywacji ręcznej, termicznej, elektrycznej)
 • nie są zależne od zewnętrznego źródła zasilania elektrycznego i/lub ciśnieniowego
 • można nimi gasić urządzenia będące pod napięciem.
 • mają bardzo długi okres przydatności
 • posiadają niezmienną efektywność w czasie ( nie starzeją się)
 • pracują w zakresie temperatur od –40°C do +50°C i wilgotności do 98% ze stałą wydajnością.
 • są produktem przyjaznym dla ozonu i środowiska naturalnego (klasyfikacja „Zielony Produkt”)
 • podczas działania nie wypierają tlenu z pomieszczenia i nie są toksyczne, dzięki czemu są bezpieczne dla człowieka i otoczenia
 • nie wymagają drogich instalacji rurowych, systemu pomp i zbiorników ciśnieniowych (nie podlegają dozorowi UDT), Nie wymagają stosowania klap dekompresyjnych
 • zajmują niewielką przestrzeń i są łatwe w montażu i transporcie
 • nie są zbiornikami ciśnieniowymi co oznacza, że mogą znajdować się bezpośrednio w ogniu nie powodując zagrożenia wybuchem
 • są mniej kłopotliwe w eksploatacji i konserwacji w porównaniu z konwencjonalnymi systemami gaśniczymi

Zastosowanie Aerozoli Gaśniczych jest uniwersalne i spełnia wymogi większości zastosowań.

 • Energetyka i IT: pomieszczenia ruchu elektrycznego, serwerownie, tunele kablowe, komory transformatorowe, elektrownie wiatrowe, generatory prądotwórcze
 • Kolejnictwo: elektrowozy, maszynownie, wagony, kontenery automatyki kolejowej
 • Transport drogowy i morski: silniki spalinowe, pomieszczenia bagażowe, warsztaty, maszynownie
 • Przemysł: linie produkcyjne, kotłownie, sterownie, przestrzenie międzystropowe i podpodłogowe
 • Archiwa i zabytki (zwłaszcza z utrudnionym dostępem)
 • Przemysł zbrojeniowy
 • Przemysł chemiczny
 • Zbiorniki z materiałami ropopochodnymi
 • Laboratoria

Firma Inter-poż oferuje pełną usługę w zastosowaniu Aerozoli Gaśniczych poczynając od projektu poprzez, dostawę , montaż, uruchomienie oraz późniejszy serwis.

Źródło tekstów Nuuxe Radioton Sp. z o.o.