Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej
Inter-Poż Sp. Z.o.o
ul. Bieżanowska 107a, 30-826 Kraków

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej „INTER – POŻ” Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej 107a. Działa od 2000r zajmuje się kompleksową ochroną w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych wszystkich typów obiektów.

DANE ADRESOWE

ul. Bieżanowska 107a,

30-826 Kraków

TEL.

(0-12) 658 73 48

FAX.

(0-12) 658 89 33

e-mail: biuro@interpoz.pl

Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych (przepusty)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe.

Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych.

Przejścia te - zwane również przepustami lub grodziami - podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.

Nasza firma jako licencjonowany wykonawca posiada niezbędną wiedzę, sprzęt oraz kwalifikacje do wykonywania zabezpieczeń, poniżej przykładowe systemy i rozwiązania jakie wykonujemy:

SYSTEM OGNIOCHRONNY PROMASTOP®

Przepusty kablowe PROMASTOP® zamykają przejścia kabli elektrycznych przez przegrody, zachowując ich klasę odporności ogniowej.

Rozróżniamy następujące rodzaje przepustów kablowych PROMASTOP®:

 • przepusty kablowe z wełny mineralnej, w połączeniu z bezrozpuszczalnikową, endotermiczną powłoką PROMASTOP®-Coating
 • przepusty kablowe z pianki ogniochronnej PROMAFOAM®-C, w połączeniu z powłoką PROMASTOP®-Coating
 • przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP®-Typ S
 • przepusty kablowe z elastycznych kształtek PROMASTOP®-Systemstein i PROMASTOP®-Systemstopfen. Przepusty te zaleca się w przypadku, gdy wymagany jest bezpyłowy montaż lub przełożenie kabli (np. sale komputerowe)


SYSTEMY OGNIOCHRONNE FIRESEAL

Rozwiązanie FS Squeezer A służy do ogniochronnego uszczelniania w ścianach i/lub stropach przejść pojedynczych rur i grup rur z tworzyw sztucznych:

Rozmiary kołnierzy:

 • 55 mm dla rur o średnicy < 55 mm;
 • 82 mm dla rur o średnicy 55 < < 82 mm;
 • 110 mm dla rur o średnicy 82 < < 110 mm;
 • 160 mm dla rur o średnicy 110 < <160 mm.

Rozwiązanie FS Squeezer A :

 • prosty i łatwy montaż,
 • przy przegrodach innych niż wykonane z płyt gips-karton kołnierz stosowany tylko z jednej strony
 • rozwiązanie trwałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Rozwiązanie Kniparen służy do ogniochronnego uszczelniania w ścianach i/lub stropach przejść:

 • pojedynczych kabli,
 • wiązek kabli,
 • rur stalowych
 • rur z tworzyw sztucznych.

Kniparen to stalowa rura spawana wg DIN 2394 z wewnętrzną warstwą ognioochronnej farby Universal KS1, lakierowana zewnętrznie farbą w kolorze RAL 3020. Dostępne średnice Kniparen: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60 oraz 90 mm. Istnieje równie¿ wersja o średnicy 60 mm składająca się z dwóch łączonych części o przekroju półokręgów.

Kniparen to stalowa tuleja z termopęczniejącą wewnątrz warstwą materiału, zapobiegającemu rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazu, może jednocześnie stanowić kanał kablowy w przepuście:

 • szybki i łatwy montaż – szczególnie przy dużej ilości powtarzających się przepustów,
 • możliwość przeciągania kolejnych elementów instalacji we wcz eśniej wykonanych już zabezpieczeniach
 • mocna i trwała konstrukcja.

Rozwiązanie FS-400 służy do ogniochronnego uszczelniania w ścianach i/lub stropach przejść

 • pojedynczych rur z tworzyw sztucznych o maksymalnej średnicy 110 mm,
 • grup rur z tworzyw sztucznych o maksymalnej średnicy 50 mm
 • rury tworzywowych, w których mogą przebiegać kable.

Maksymalna ilość rur z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm w jednym przejściu to 4 sztuki.

Rozwiązanie FS-400 z wykorzystaniem FireStop 400 i/lub włókniny D-24 B:

 • to szybki i ułatwiający aplikację w trudno dostępnych miejscach system,
 • pozwala zabezpieczyć jednocześnie 4 rury tworzywowe ( do Ø 50 mm) w jednym przepuście,

Rozwiązanie FS-Universal służy do ogniochronnego uszczelniania w ścianach i/lub stropach przejść:

 • kabli miedzianych i aluminiowych oraz wiązek kabli,
 • rur stalowych, żeliwnych oraz miedzianych.

System FS- Universal sprawdza się w warunkach jakie występują we większości obiektów użyteczności publicznej, mieszkalnych, produkcyjnych tj. niskie zawilgocenie:

 • brak występowania skrajnych temperatur,
 • temp. mediów w rurach poniżej 70°C.,
 • niewielkie ruchy i wibracje przechodzących elementów instalacji bez powstawania pęknięć,
 • efektywny kosztowo przy przepustach o dużych rozmiarach powierzchni.

Rozwiązanie FS-Flex D służy do ogniochronnego uszczelniania w ścianach i/lub stropach przejść:

 • kabli miedzianych i aluminiowych,
 • rur stalowych, żeliwnych i miedzianych,
 • rur stalowych i miedzianych w otulinach z pianki z kauczuku spienionego (FEF) typu np. Armaflex

FS-Flex D jest niezwykle skutecznym systemem uszczelnienia ppoż., sprawdzającym się w najtrudniejszych warunkach:

 • (w wariancie z użyciem silikonu FireStop 3000) środowisko agresywne, wilgotne, o wysokich temperaturach,
 • (w wariancie z użyciem silikonu FireStop 3000) wysokie temperatury mediów w rurach,
 • (w wariancie z użyciem silikonu FireStop 3000) ruchy i wibracje instalacji,
 • w przepustach o dużej ilości blisko siebie rozmieszczonych elementów instalacji,
 • (w wariancie z użyciem akrylu FireStop 400) efektywny kosztowo.


SYSTEMY OGNIOCHRONNE CARBOLINE

Zaprawa Vermatherm

Zaprawa ogniochronna VERMATHERM to niepalna termoizolacyjna mieszanina na bazie spęcznianego wermikulitu, cementu, związków nieorganicznych, substancji wypełniającej i specjalnych dodatków. Dostarczana od producenta w postaci suchej mieszaniny. Masę stosuje sie głownie do ochrony przeciwogniowej stalowych konstrukcji, żelbetowych w klasie odporności ogniowej od EI 15 do EI 240, we wszystkich rodzajach obiektów budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, tam gdzie istnieje narażenie na pożary przebiegające według krzywej węglowodorowej lub standardowej. Masę można stosować wewnątrz i na zewnątrz obiektów eksploatowanych w warunkach zimnego i umiarkowanego klimatu.

Flame Cabel

W skład zestawu wyrobów systemu FLAME CABEL EC wchodzi: FLAME CABEL EC farba i FLAME CABEL EC pasta. Zestaw jest przeznaczony do wykonywania uszczelnień ogniochronnych w przegrodach budowlanych (ścianach i stropach) pojedynczych przejść lub złożonych przejść (przepusty kombinowane) wykonanych z rur palnych (PCV,PP,PE) ,rur stalowych, rur miedzianych, kabli , korty kablowych, wiązek kabli z izolacją z PVC, PP i PE . Zestaw wyrobów systemu FLAME CABEL EC przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Uzyskana odporności ogniowa przejść lub przepustów posiada klasę odporności ogniowej EI 120 . Pasta Flame Cabel EC może być stosowana do wykonywania uszczelnień dylatacyjnych w stropach do klasy odporności ogniowej EI 120 .

Klasa odporności ogniowej EI 120

Pianka ogniochronna Pyroplex do Dylatacji

Pianka Pyroplex jest mieszaniną substancji poliuretanowej z ogniochronnymi i spieniającymi związkami chemicznymi, dostarczana w pojemnikach ciśnieniowych o pojemności 750 ml. W trakcie aplikacji pianka powiększa swą objętość 40 - krotnie i twardnieje dzięki absorpcji wilgoci z powietrza lub wilgotnych ścianek. Z jednego opakowania można uzyskać ok. 0,03 m3 (30 dm3) utwardzonej pianki. Pianka Pyroplex jest przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych i uszczelniania: szczelin dylatacji w przegrodach budowlanych, stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe. Idealnie nadaje się do wypełniania dużych, nieregularnych i trudnych do wypełnienia szczelin, zwiększając swą objętość, wypełni je całkowicie. Pianka może być stosowana w szczeliny pomiędzy powierzchniami wykonanymi ze stali, drewna, płyty gipsowo - kartonowej, cegły ceramicznej, zaprawy mineralnej, z wysoko udarowego PVC itp.

Klasa odporności ogniowej EI 120

Opaski ogniochronne Pyroplex PPW4

Opaski ogniochronne stosuje się na zewnątrz lub wewnątrz ścian bądź stropów z przeznaczeniem ogniochronnego uszczelnienia rur palnych np. PCV, PE, PP lub rur stalowych, miedzianych izolowanych pianką izolacyjną. Opaski ogniochronne stanowią całkowitą nowość pod względem łatwości i szybkości montażu zarówno w ścianach jak i w stropach. Są odporne na wilgoć i wodę, działanie promieni UV i ozonu, co powoduje trwałość i pewność, jakości zabezpieczenia. Zastosowanie opasek umożliwia połączenie doskonałej dwugodzinnej ochrony przed przenikaniem ognia z estetycznym wyglądem wykończenia ścian i sufitów.

Klasa odporności ogniowej EI 120.